ANTONI PARIS · Terapeuta

Aquest blog és un reflex de la meva manera de pensar, sentir, actuar i observar la vida. En aquest moment, és clar. Demà potser la cosa haurà canviat. Bé, potser no, segur. Dia rere dia, la realitat s’entesta a demostrar que tot està subjecte a canvi. Que només acceptant aquest equilibri dinàmic es poden fer veritables salts quàntics a nivell de la consciència individual. I com que individual i col·lectiu són en el fons la mateixa cosa, els progressos personals, per infinitessimals que puguin semblar, acaben sent un pas més en el progrés d’això que anomenen la humanitat.

Este blog es un reflejo de mi manera de pensar, sentir, actuar y observar la vida. En este momento, claro. Mañana quizás la cosa habrá cambiado. Quizás, no, seguro. Día tras día, la realidad se empeña en demostrar que todo está sujeto a cambio. Que solo aceptando este equilibrio dinámico se pueden realizar verdaderos saltos cuánticos en el nivel de consciencia individual. Y dado que individual y colectivo son en el fondo la misma cosa, los progresos personales, por infinitesimales que parezcan, acaban siendo un paso más en el progreso de eso que llamamos la humanidad.